Regulamin

Poniższy Regulamin odnosi się do każdej z imprez brandowanych logo Extreme Team. Elementy, które różnią się między imprezami są opisane w podstronach dotyczących poszczególnych imprez w zakładce IMPREZY

I. CEL IMPREZY Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego, które wymaga połączenia:

1. umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;

2. rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;

3. wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

II. ORGANIZATOR Organizatorem wszystkich biegu w dniu 25.06.2017 z cyklu Extreme Team jest Szczaniecki Ośrodek Kultury we z siedzibą w Szczańcu nr 19, 66-225 Szczaniec,numer NIP: 927-10-00-689

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓWTo wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na ok. trasie są rozstawione przeszkody, które zweryfikują Waszą sprawność, skoczność, siłę a przede wszystkim odporność psychiczną uczestników. Niezbędne będzie też poczucie dystansu wobec siebie, ponieważ nikomu nie pozwolimy ukończyć biegu czystym…

IV. TERMIN BIEGU Vide: o poszczególnych zawodach.
V. MIEJSCE BIEGU
Vide: o poszczególnych zawodach.

VI. PRZESZKODY

Na trasie czekają na Was przeszkody, wśród których – w zależności od edycji -można wyróżnić:

1. naturalne: bagno, stawy, drzewa, górki,

2. sztuczne, do których najbliższą analogią jest wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw końskich, pajęczyny linowe, przeszkody pod prądem (potocznie zwanym „pastuchem”), zasieki, pod którymi trzeba się przeczołgać oraz kilka dodatkowych atrakcji, które z pewnością pozostaną w Waszej pamięci na długo,

3. błotne, ponieważ chcemy mieć pewność, że nikt nie ukończy biegu będąc czystym,

VII. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które:

1. w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat;

2. dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.

VIII. ZASADY ZAPISÓW

1. limit uczestników wynosi jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy;

2. aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.extremeteam.eu oraz dokonać wpłaty wpisowego;

3. zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do tygodnia od dnia startu włącznie, przy czym osoby zapisane w ostatnim tygodniu nie mają gwarancji kompletności pakietu startowego;

4. możliwość zapisu z wykorzystaniem wcześniej zakupionego vouchera / kodu zniżkowego wygasa na 5 dni przed imprezą.

IX. OPŁATA STARTOWA

W zależności od edycji Extreme Team wysokość wpisowego może rosnąć wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów (patrz:cennik), o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty. Zespoły mogą skorzystać ze zniżek od 10 do 20 PLN – vide: cennik. Zniżka drużynowa rozliczana jest w sposób następujący: prosimy o wysłanie e-maila i wymienienie wszystkich członków drużyny startującej w biegu. Wpisowe należy wpłacać na konto podane przy zakupie biletu (w razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny). Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi – oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.6. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto numer:
Szczaniecki Ośrodek Kultury
W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który otrzymaliście na maila.

X. ŚWIADCZENIA.W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:1. możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.2. zestaw startowy (szczegóły na podstronach poszczególnych imprez),3. pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety),4. coś do picia (również pod warunkiem dotarcia do mety).

XI. KLASYFIKACJEWyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. Kobiety – miejsca I-III,
2. Mężczyźni – miejsca I-III,
3. Klasyfikacja Drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników).
4. inne klasyfikacje zgodnie z info na podstronach poszczególnych eventów.

XII. BEZPIECZEŃSTWOZe względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
Warunki atmosferyczne w połączeniu z wycieńczeniem organizmu mogą też spowodować hipotermię.
Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.

XIII. DANE OSOBOWE Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XIV. OCHRONA WIZERUNKU Uczestnicy biegu Extreamteam wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: szok.poczta@gmail.com